Regulamin erocafe.pl

   
   
     Warunki korzystania z usług  http://erocafe.pl/

1.Odwiedzając http://erocafe.pl/ , bezwarunkowo zgadzasz się zaakceptować wszystkie zasady, warunki i notatki, określonych w niniejszej Warunkami 

2. Ta usługa online  jest sposobem dla dorosłych w celu zaspokojenia wzajemnych relacji online. Musisz mieć  osiemnaście (18) lat  lub powyżej aby  korzystać z tej strony. Twój profil może zostać usunięty bez ostrzeżenia, jeśli będziemy mieć  powody sądzić, że nie masz jeszcze (18) lat.

3. http://erocafe.pl/i Cała zawartość, informacje i usługi są DOSTARCZANE W STANIE "TAK JAK JEST NA ZASADACH. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO.

4.Ty Bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z materiałów, informacji, reklamy towarów i usług otrzymanych przez niego w sieci za pośrednictwem Internetu, w tym niepożądanych materiałów lub materiałów zawierających informacje, które osobiście obraźliwe dla Ciebie.

5. Zdajesz sobie sprawę, że materiały dostarczone przez Ciebie mogą być dostępne dla innych użytkowników i wyszukiwarek, których działania http://erocafe.pl/ nie ponosi odpowiedzialności.

6. http://erocafe.pl/ nie gwarantuje wiarygodności każdego profilu użytkownika lub innych informacji wyświetlanych, przesłane lub rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej http://erocafe.pl/, naszych partnerów lub użytkowników naszej witryny lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

7. http://erocafe.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wydatki na jakiekolwiek szkody lub że nie ucierpisz poprzez bezpośrednie lub pośrednie korzystanie z świadczonych usług. Jesteś odpowiedzialny za oceny dokładności, kompletności i użyteczności takiej opinii, ocen i innych informacji usług, jakości i cech towarów otrzymanych przez Ciebie za pośrednictwem usług http://erocafe.pl/.

8. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług jakiegokolwiek http://erocafe.pl/ działalności sprzecznej z międzynarodowym ustawodawstwem.

9. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać do własnych korzyści http://erocafe.pl/ tzn. reklama itp.

10. http://erocafe.pl/ ma prawo do usunąć Twój profil (lub jakiejkolwiek jego części) bez wyjaśnienia.

11 .Jesteś odpowiedzialny za wszystkie nieprawdziwe informacje, na swoim  profilu, w tym tekstów, zdjęć, filmów i informacji,  przesłanych do serwisu http://erocafe.pl/

12. http://erocafe.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wnioski osób trzecich, które mogą wyniknąć w związku z informacji umieszczonych w profilu naszych użytkowników.

13. Rozumiesz i potwierdzasz, że http://erocafe.pl/ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wady usług .

14. http://erocafe.pl/ ma prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji wyżej podanych warunkach. W tym przypadku zostaną one opublikowane na stronie http://erocafe.pl/.

16.Korzystanie z serwisu http://erocafe.pl jest w zasadzie bezpłatne, jednak czasami pobieramy opłaty za pewne usługi. Jeśli za usługę, z której korzystasz, naliczana jest jakakolwiek opłata, będziesz mógł przejrzeć i zaakceptować naliczoną opłatę zgodnie z naszymi zasadami, które będą wyraźnie ujawnione na stronie płatnej usługi (np. weryfikacja konta lub inne usługi promocyjne lub kontaktowe). Nasze opłaty są podawane w polskich złotych, a ich wysokość możemy zmieniać od czasu do czasu. Wszelkie zmiany będą natychmiast widoczne na stronach usług płatnych i podane tam ceny są zawsze ostateczne i aktualne. Możemy dokonać czasowej zmiany w pobieranych opłatach w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem tymczasowej promocji lub wprowadzeniem nowej usługi.

Nasze opłaty nie podlegają zwrotowi i jesteś odpowiedzialny za ich uregulowanie. Jeśli nie będziesz regulował opłat na czas, możemy ograniczyć Ci możliwość korzystania z naszych usług lub usunąć bądź ograniczyć dostęp do części usług, według naszego uznania. Jeśli uregulowanie opłat przy pomocy wybranej przez Ciebie metody płatności nie powiedzie się lub gdy Twoje konto będzie zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności a w ostateczności przekazać Twoje dane do wyspecjalizowanej firmy egzekwującej i ściągającej zadłużenia lub na drogę postępowania sądowego w celu odzyskania należnej kwoty za zamówione usługi.
17.Konto niezweryfikowane - bezpłatne konto które otrzymuje każdy użytkownik z chwilą zarejestrowania się w serwisie erocafe.pl Zasadniczo konto niezweryfikowane umożliwia publikację treści i danych które będą widoczne dla użytkowników posiadających konta zweryfikowane, jednak bez możliwości kontaktu z innymi i przeglądania profili. Użytkownicy konta niezweryfikowanego mogą je zweryfikować w dowolnej chwili, bez zobowiązań na przyszłość na odpowiedni okres czasu zgodnie z informacją na stronie weryfikacji. Konto to umożliwia opublikowanie wszystkich swoich danych, w tym danych kontaktowych, dodanie anonsu towarzyskiego oraz publikację zdjęć, treści audio i filmów w serwisie erocafe.pl Konto niezweryfikowane posiada ograniczenie dostępu do profili, oznacza to że użytkownik posiadający konto niezweryfikowane nie ma dostępu do żadnych danych i do profili innych użytkowników, ma jedynie możliwość dodawania własnych treści. Użytkownik posiadający konto niezweryfikowane ma możliwość podstawowego wyszukiwania innych użytkowników w serwisie erocafe.pl jednak bez dostępu do danych i informacji kontaktowych zawartych w profilach użytkowników. Użytkownik posiadający konto niezweryfikowane nie ma możliwości korespondowania i przesyłania wiadomości oraz odpowiadania na wiadomości od innych użytkowników, nie ma także uprawnień do korzystania z czata. Konto to różni się także parametrami technicznymi od konta zweryfikowanego.


Konto zweryfikowane - konto promowane użytkownika który dokonał jednorazowo aktywacji na okres 30 lub 90 dni. Użytkownik posiadający konto zweryfikowane ma możliwość dostępu do treści profili oraz udostępnionych tam danych kontaktowych i danych osobowych podanych do wiadomości przez wszystkich użytkowników erocafe.pl Użytkownik posiadający konto promowane może korespondować z wszystkimi użytkownikami erocafe.pl oraz korzystać z czata i wszystkich innych usług w pełnym zakresie. Użytkownicy kont promowanych mogą przedłużyć ważność konta po wygaśnięciu aktualnie posiadanego okresu ważności weryfikacji. Oznacza to że użytkownik którego konto jest ważne (zweryfikowane) do dnia 4 lutego, może przedłużyć okres ważności weryfikacji dopiero po wygaśnięciu aktualnie posiadanej weryfikacji, tj. 5 lutego. Dokonanie podwójnej weryfikacji jednego dnia nie podwoi okresu ważności weryfikacji, liczyć się będzie wyłącznie ostatnia weryfikacja. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma zapobiegać oszustwom i weryfikacji na zbyt długi okres czasu.

18.Ograniczenia użytkowe

Ograniczenia użytkowe to limity dotyczące wszystkich użytkowników, mające na celu zapewnienie stabilnej pracy erocafe.pl oraz mające na celu zapobieganie nadużyciom jak spam (niezamawiana korespondencja). W ramach limitów użytkowych serwis http://erocafe.pl posiada następujące ograniczenia; a) Ilość wysyłanych wiadomości przez użytkownika, przez jedną godzinę, nie może być większa niż 6 wiadomości. b) Ilość wysłanych komentarzy, na jedną godzinę, nie może być większa niż 10. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania także innych ograniczeń wobec pozostałych usług dostępnych w erocafe.pl Ograniczenia użytkowe obowiązują wszystkich użytkowników http://erocafe.plNaruszanie praw

Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W serwisie http://erocafe.pl właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać ogłoszenia, treści i oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych treści. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, profil, oferty, treści i ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej zostaną usunięte przez http://erocafe.pl


Zgłaszanie naruszeń:

Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz Powiadomienie o naruszeniu i prześlesz go mailem na adres Administratora http://erocafe.pl; admin@erocafe.pl. Aby móc zgłaszać treści, które naruszają Twoje prawa, prosimy o wypełnienie formularza i jego podpisanie. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strona zgłaszająca jest uprawiona lub posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania prawnego. Informacje te muszą również umożliwiać erocafe.pl jednoznaczne rozpoznanie profilu, treści lub ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do http://erocafe.pl

Uwaga! Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej lub podmioty/osoby za notarialnym potwierdzeniem praw do takiego reprezentowania. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego, interesów osób trzecich, ani praw własności intelektualnej stron trzecich.

W przypadku innych pytań użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z http://erocafe.pl korzystając z naszego działu Pomocy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników oraz działania innych użytkowników.

Nie ingerujemy w treść profili (w tym treści audio, foto i wideo), poczty, ofert i ogłoszeń przesyłanych, publikowanych i zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisie http://erocafe.pl jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc żadnej dokładności, autentyczności opublikowanych profili, treści, ofert i ogłoszeń jak również poprawności informacji kontaktowych. Nie udzielamy ponadto żadnej gwarancji bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych usług i wszelkich publikacji dokonywanych przez użytkowników http://erocafe.pl

W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne treści, oferty i ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.

Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie dostępności naszych usług.

Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości, autentyczności, jakości oraz przydatności usług oraz zamieszczonych w erocafe.pl ofert ogłoszeń i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu http://erocafe.pl, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania.

Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 6 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 300 polskich złotych.

Osoby które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu nie mają prawa i nie mogą uzyskiwać dostępu do treści strony http://erocafe.pl w żaden sposób oraz za pośrednictwem żadnych technologii.


Informacje osobiste.

Korzystając z serwisu http://erocafe.pl, wrażasz zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystanie przez firmę http://erocafe.pl swoich informacji osobistych. Informacje te przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Polski i Niemiec, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze reklamowym.


Rozwiązywanie sporów

Jeśli dojdzie od sporu pomiędzy Tobą a http://erocafe.pl, zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio poprzez stronę Pomocy http://erocafe.pl. Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż.

Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w serwisie erocafe.pl stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a erocafe.pl, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.

Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, który możesz wszcząć przeciwko http://erocafe.pl, muszą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora (Polska, Świętokrzyskie, Końskie). Wspólnie z erocafe.pl zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji Polskich sądów; w przypadku roszczeń podlegających jurysdykcji sądu okręgowego zgadzasz się podporządkować jurysdykcji Sądu Rejonowego w Końskich. Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści warunków jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.

Poza powiadomieniami związanymi z nielegalnymi i naruszającymi prawo treściami wszystkie inne powiadomienia muszą być wysyłane listem poleconym na adres Administratora. Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail lub listem poleconym na podany adres korespondencyjny, wedle naszego uznania. Powiadomienia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone po upływie 5 dni od daty ich nadania.

Możemy w każdej chwili zmienić tę umowę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili kolejnego logowania w erocafe.pl przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła lub po upływie 30 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszej witrynie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Żadne inne poprawki do tej umowy nie będą obowiązywać, o ile poprawiona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkowników i http://erocafe.pl
               


Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z serwisu http://erocafe.pl, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu lub przejdź do strony pomocy